Rozdíl mezi astronomií a astrologií

Z Rozdíly.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 1: Řádka 1:
-
fortnite je nejlepši editovala Karolína Staňková
+
Astronomie: je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.
 +
 
 +
Astrologie: je obor lidského poznání zkoumající vztah mezi ději ve vesmíru a pozemskými událostmi.

Verze z 4. 11. 2019, 09:41

Astronomie: je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.

Astrologie: je obor lidského poznání zkoumající vztah mezi ději ve vesmíru a pozemskými událostmi.