Rozdíl mezi kostelem, katedrálou a chrámem

Z Rozdíly.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
(Katedrála)
(Katedrála: upřesnění)
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí.)
Řádka 2: Řádka 2:
== Kostel ==
== Kostel ==
-
Kostel je křesťanský svatostánek. Slouží především k modlitbám, ale konají se zde například i křty a svatby.
+
Kostel je křesťanská kultovní budova. Slouží především ke mším, ale konají se zde i jiné modlitby a obřady, například křty a svatby. Kostely lze označit za druh chrámů, v běžném jazyce se ovšem jako chrámy označují jen větší a významnější kostely (chrám sv. Víta, Týnský chrám, chrám sv. Barbory).
== Katedrála ==
== Katedrála ==
-
Pokud se jedná o hlavní kostel diecéze nebo sídelní kostel biskupa, je nazýván katedrálou. To znamená, že na to, zda se jedná o kostel nebo katedrálu, nemá vůbec žádný vliv velikost stavby.
+
Pokud se jedná o hlavní kostel diecéze nebo sídelní kostel biskupa, je nazýván katedrálou. To znamená, že na to, zda z církevního hlediska je kostel katedrálou, nemá rozhodující vliv velikost stavby. Zejména u menších, mladších či v dané oblasti menšinových církví může být katedrála stavbou méně výraznou.
 +
 
 +
V architektuře se ovšem užívá označení katedrála či kostel katedrálního typu jako typologický pojem pro velký, tří- nebo vícelodní kostel gotického typu s transeptem a chórovým ochozem lemovaným kaplemi obklopujícím kněžiště, a to i tehdy, není-li a nikdy nebyl skutečnou katedrálou (např. chrám sv. Barbory v Kutné Hoře).
== Chrám ==
== Chrám ==
Chrám je obecné označení pro stavbu určenou k bohoslužbám, která ale vůbec nemusí mít nic společného s křesťanstvím. Může se jednat o kostel, katedrálu, synagogu, mešitu nebo třeba o antický chrám.
Chrám je obecné označení pro stavbu určenou k bohoslužbám, která ale vůbec nemusí mít nic společného s křesťanstvím. Může se jednat o kostel, katedrálu, synagogu, mešitu nebo třeba o antický chrám.

Aktuální verze z 24. 5. 2019, 13:41

Katedrála sv. Bartoloměje na náměstí v Plzni

[editovat] Kostel

Kostel je křesťanská kultovní budova. Slouží především ke mším, ale konají se zde i jiné modlitby a obřady, například křty a svatby. Kostely lze označit za druh chrámů, v běžném jazyce se ovšem jako chrámy označují jen větší a významnější kostely (chrám sv. Víta, Týnský chrám, chrám sv. Barbory).

[editovat] Katedrála

Pokud se jedná o hlavní kostel diecéze nebo sídelní kostel biskupa, je nazýván katedrálou. To znamená, že na to, zda z církevního hlediska je kostel katedrálou, nemá rozhodující vliv velikost stavby. Zejména u menších, mladších či v dané oblasti menšinových církví může být katedrála stavbou méně výraznou.

V architektuře se ovšem užívá označení katedrála či kostel katedrálního typu jako typologický pojem pro velký, tří- nebo vícelodní kostel gotického typu s transeptem a chórovým ochozem lemovaným kaplemi obklopujícím kněžiště, a to i tehdy, není-li a nikdy nebyl skutečnou katedrálou (např. chrám sv. Barbory v Kutné Hoře).

[editovat] Chrám

Chrám je obecné označení pro stavbu určenou k bohoslužbám, která ale vůbec nemusí mít nic společného s křesťanstvím. Může se jednat o kostel, katedrálu, synagogu, mešitu nebo třeba o antický chrám.