Rozdíly.cz:Vyloučení odpovědnosti

Z Rozdíly.cz

Jelikož obsah tohoto webu mohou libovolně editovat sami uživatelé, nemůže za něj majitel domény jakkoliv ručit. Samozřejmě je v zájmu všech, aby byly případné pokusy porušování zákona a dobrých mravů urychleně smazány nebo jinak napraveny.

Zárověň nikdo nemůže ručit ani za správnost obsahu.