Editace stránky Rozdíl mezi ODS a ČSSD

Z Rozdíly.cz

Varování: Nejste přihlášen(a). Vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky.
Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.
Aktuální verze Váš text
Řádka 1: Řádka 1:
-
Jedná se o srovnání dvou největších politických stran v České Republice.
+
{{Nové}}
-
 
+
-
== ODS ==
+
-
[[Soubor:ODS-logo.gif|thumb|Logo ODS]]
+
-
 
+
-
* ekonomicky orientována, nestará se tolik o lidskou stránku věci
+
-
* některým věcem spíše nechává přirozený vývoj
+
-
* teoreticky dbá na ochranu soukromí
+
-
* z podstaty věci by měla preferovat efektivitu
+
-
* typický volič ODS je podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná
+
-
 
+
-
== ČSSD ==
+
-
[[Soubor:CSSD-logo.png|thumb|Logo ČSSD]]
+
-
 
+
-
* orientuje se hlavně na lidi a často nedomýšlí ekonomické důsledky ("lidé na prvním místě")
+
-
* rádi se vměšují a kontrolují edit: kladou vyšší důraz na solidaritu mezi bohatým a chudým, tj. preferují rozdílnost v daňovém zatížení
+
-
* preferuje efektnost
+
-
* typický volič ČSSD je manuálně pracující (dělník), důchodce či sociálně slabší občan
+

Uvědomte si, že všechny příspěvky do Rozdíly.cz mohou být ostatními uživateli upraveny, pozměněny či odstraněny. Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován, pak ho do Rozdíly.cz neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain), podrobnosti najdete na Rozdíly.cz:Autorské právo. Nekopírujte díla chráněná autorským právem bez dovolení!


Storno | Pomoc při editování (otevře se v novém okně)