Editace stránky Rozdíl mezi SATA a ATA

Z Rozdíly.cz

Varování: Nejste přihlášen(a). Vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky.
Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.
Aktuální verze Váš text
Řádka 9: Řádka 9:
Rozhraní SATA má na první pohled mnohem užší kabel i konektor než ATA. Existuje ve verzích SATA I, II a III. Rychlosti jsou 1,5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s. Jednotky jsou jiné než u ATA.  
Rozhraní SATA má na první pohled mnohem užší kabel i konektor než ATA. Existuje ve verzích SATA I, II a III. Rychlosti jsou 1,5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s. Jednotky jsou jiné než u ATA.  
-
Přibližný převod je: 1 Gb/s ~ 128 MB/s.
+
Přibližný převod je: 1 Gb/s ~ 100 MB/s.
-
Rychlost SATA II je tedy asi jeden a půl krát vyšší než ATA/100.
+
Rychlost SATA II je tedy asi 3x vyšší než ATA/100.
-
Další rozdíl mezi ATA a SATA je, že na jednom ATA kabelu mohu být 2 disky, které se rozlišují na disk hlavní a vedlejší (master/slave).  Určuje se to jezdcem (jumper) na zvláštním konektoru disku. Naproti tomu SATA kabel má na svém konci vždy jen 1 disk.
+
Další rozdíl mezi ATA a SATA je, že na jednom ATA kabelu může být víc disků, které se odlišují pomocí identifikátoru (disk ID).  ID se určuje jezdcem (jumper) na zvláštním konektoru disku. Naproti tomu SATA kabel má na svém konci vždy jen 1 disk.
Kromě SATA existuje ještě další podobný typ, '''SAS''', serial attached SCSI. Používá se zejména ve výkonných serverech.
Kromě SATA existuje ještě další podobný typ, '''SAS''', serial attached SCSI. Používá se zejména ve výkonných serverech.

Uvědomte si, že všechny příspěvky do Rozdíly.cz mohou být ostatními uživateli upraveny, pozměněny či odstraněny. Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován, pak ho do Rozdíly.cz neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain), podrobnosti najdete na Rozdíly.cz:Autorské právo. Nekopírujte díla chráněná autorským právem bez dovolení!


Storno | Pomoc při editování (otevře se v novém okně)

Šablony používané na této stránce: