Editace stránky Rozdíl mezi anketou a dotazníkem

Z Rozdíly.cz

Varování: Nejste přihlášen(a). Vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky.
Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.
Aktuální verze Váš text
Řádka 1: Řádka 1:
-
Anketa je činnost (průzkum) názorů dotazem u skupiny respondentů. Typicky se tak nazývají průzkumy na nereprezentativním vzorku dobrovolných účastníků, které neumožňují náležité zobecnění na celou populaci. Metodicky propracovanější dotazové akce se označují jako průzkumy (veřejného mínění), nikoliv ankety.
+
{{Nové}}
-
 
+
-
Dotazník je obvyklý a typický nástroj k provádění ankety. Jednoduchou anketu je ovšem možno provádět i bez dotazníku (například přímým dotazováním, přičemž jednotlivá otázka nebo soubor otázek, které nemají písemnou formu, se obvykle dotazníkem nenazývají). Dotazníkem je možno nazvat i formulář, který slouží k jiným účelům než anketním, například k zaregistrování (zanesení do evidence), k získání informací podmiňujících další činnost (dotazník zákazníka, člena, anamnestický dotazník pacienta atd), ale na rozdíl od ankety nemusí být údaje určeny k žádnému statistickému zpracování. Pro anketu je typické, že se dotazy týkají spíše názorů nežli objektivních faktů.
+

Uvědomte si, že všechny příspěvky do Rozdíly.cz mohou být ostatními uživateli upraveny, pozměněny či odstraněny. Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován, pak ho do Rozdíly.cz neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain), podrobnosti najdete na Rozdíly.cz:Autorské právo. Nekopírujte díla chráněná autorským právem bez dovolení!


Storno | Pomoc při editování (otevře se v novém okně)