Rozdíl mezi astronomií a astrologií

Z Rozdíly.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 1: Řádka 1:
-
Astronomie: je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.
+
Někteří lidé oba pojmy úspěšně zaměňují, čímž se ale dopouštějí nehorázných omylů. Obě disciplíny totiž staví na naprosto odlišných základech a také se zabývají úplně jinými věcmi.
-
Astrologie: je obor lidského poznání zkoumající vztah mezi ději ve vesmíru a pozemskými událostmi.
+
 
 +
== Astronomie ==
 +
Astronomie je věda o vesmíru a vesmírných tělesech obecně. Zabývá se tedy hvězdami, planetami, kometami, meteority, mlhovinami, černými dírami a podobně. Využívá moderní techniku a veškeré poznatky jsou matematicky podložené.
 +
 
 +
 
 +
== Astrologie ==
 +
Astrologie není obecně uznávaná věda. Pomocí astrologie lze údajně předvídat osudy lidí, jejich budoucnost, zkoumat lidský charakter nebo určovat a léčit nemoci. Prakticky ale není vědecky dokázáno, že by astrologie byla založená a nějakých objektivních tvrzeních, podpořených jakýmkoliv výzkumem. Astrolog je ten, kdo vám sestaví osobní horoskop a předpoví úspěch, lásku, zdraví, peníze a vše ostatní, co si jen budete přát.

Verze z 4. 11. 2019, 12:08

Někteří lidé oba pojmy úspěšně zaměňují, čímž se ale dopouštějí nehorázných omylů. Obě disciplíny totiž staví na naprosto odlišných základech a také se zabývají úplně jinými věcmi.


Astronomie

Astronomie je věda o vesmíru a vesmírných tělesech obecně. Zabývá se tedy hvězdami, planetami, kometami, meteority, mlhovinami, černými dírami a podobně. Využívá moderní techniku a veškeré poznatky jsou matematicky podložené.


Astrologie

Astrologie není obecně uznávaná věda. Pomocí astrologie lze údajně předvídat osudy lidí, jejich budoucnost, zkoumat lidský charakter nebo určovat a léčit nemoci. Prakticky ale není vědecky dokázáno, že by astrologie byla založená a nějakých objektivních tvrzeních, podpořených jakýmkoliv výzkumem. Astrolog je ten, kdo vám sestaví osobní horoskop a předpoví úspěch, lásku, zdraví, peníze a vše ostatní, co si jen budete přát.