Rozdíl mezi biskupem a arcibiskupem

Z Rozdíly.cz

Verze z 24. 5. 2019, 15:03; 93.190.49.71 (diskuse)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Arcibiskup je biskup v diecézi, která má titul arcidiecéze. Titul arcidiecéze obvykle mívá hlavní diecéze církevní provincie (biskup v jejím čele pak má titul arcibiskup-metropolita). Například v Česku jsou dvě církevní provincie, česká a moravská, přičemž v každé z nich má jedna z diecézí status arcidiecéze (pražská a olomoucká). Pokud je v církevní provincii více diecézí, má arcibiskup zároveň titul metropolity. Je-li v zemi více církevních provincií, pak metropolita jedné z nich má navíc ještě titul primase (například arcibiskup pražský je zároveň primasem českým). Ve východních církvích jsou obvykle metropolita a arcibiskup rozdílné a na sobě nezávislé tituly.

Kromě sídelních arcibiskupů (kteří stojí v čele skutečné arcidiecéze a v případě katolické církve většinou je zároveň metropolitou) existují ještě tzv. osobní arcibiskupové, což jsou biskupové, kteří dostali titul arcibiskupa od papeže jakožto výraz osobního uznání - obvykle jde například o vyšší úředníky papežské kurie nebo vatikánské diplomaty. Nazývají se též titulární arcibiskupové, protože jejich titul je vždy formálně spojen s některou ze zaniklých arcidiecézí. Titul arcibiskupa zůstává též emeritním arcibiskupům, tj. bývalým arcibiskupům, kteří úřad opustili nebo z něj byli odvoláni například pro vysoký věk nebo nemoc.

Fakticky jde spíše jen o symbolický čestný titul, arcibiskup není biskupům ostatních diecézí v provincii (tzv. sufragánních diecézí) přímo nadřízen v tom smyslu, že by jim mohl dávat pokyny a zasahovat do jejich činnosti, má však dozírat na jejich víru a disciplínu a při uprázdnění sufragánního biskupského stolce může jmenovat dočasného správce diecéze. Fakticky však v katolické církvi po druhém vatikánském koncilu mají větší význam biskupské konference a jejich předsedové, zatímco tituly arcibiskupa či metropolity mají význam spíše symbolický a historický.

Sídelní biskup v diecézi, která není arcidiecézí, se nazývá sufragánní biskup. Biskupové, kteří jsou ve své diecézi podřízeni sídelnímu biskupovi nebo arcibiskupovi, se nazývají pomocní biskupové (a zároveň jsou titulárně biskupy některé ze zaniklých diecézí).