Rozdíl mezi kostelem, katedrálou a chrámem

Z Rozdíly.cz

Katedrála sv. Bartoloměje na náměstí v Plzni

Kostel

Kostel je křesťanský svatostánek. Slouží především k modlitbám, ale konají se zde například i křty a svatby.

Katedrála

Pokud se jedná o hlavní kostel diecéze nebo sídelní kostel biskupa, je nazýván katedrálou. To znamená, že na to, zda se jedná o kostel nebo katedrálu, nemá vůbec žádný vliv velikost stavby.

Chrám

Chrám je obecné označení pro stavbu určenou k bohoslužbám, která ale vůbec nemusí mít nic společného s křesťanstvím. Může se jednat o kostel, katedrálu, synagogu, mešitu nebo třeba o antický chrám.