Rozdíl mezi skautem a junákem

Z Rozdíly.cz

Junák je organizace a jeho členy jsou skauti.