Rozdíl mezi vránou, krkavcem a havranem

Z Rozdíly.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (Opravené formátování)
Řádka 1: Řádka 1:
-
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
+
<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1"
-
<html>
+
  cellpadding="2" cellspacing="2">
-
<head>
+
 
-
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
+
 
-
http-equiv="content-type">
+
<tr>
-
  <title></title>
+
<td></td>
-
</head>
+
<td>Havran polní</td>
-
<body>
+
<td>Vrána obecná </td>
-
<table style="page-break-before: always;" border="1"
+
<td>Krkavec velký </td>
-
  bordercolor="#000000" cellpadding="4" cellspacing="0"
+
</tr>
-
width="100%">
+
 
-
  <col width="32*"> <col width="59*"> <col
+
<tr>
-
width="63*"> <col width="51*"> <col
+
<td></td>
-
width="51*"> <tbody>
+
<td></td>
-
    <tr valign="top">
+
<td></td>
-
      <td width="12%">
+
<td></td>
-
      <p><br>
+
</tr>
-
      </p>
+
 
-
      </td>
+
<tr>
-
      <td width="23%">
+
<td>Říše: </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><b>HAVRAN
+
<td>živočichové (Animalia) </td>
-
polní (I. ver.)</b></font></font></p>
+
<td>živočichové (Animalia) </td>
-
      </td>
+
<td>živočichové (Animalia) </td>
-
      <td width="24%">
+
</tr>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><b>HAVRAN
+
 
-
polní (II.ver.)</b></font></font></p>
+
<tr>
-
      </td>
+
<td>Kmen: </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>strunatci (Chordata) </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><b>VRÁNA
+
<td>strunatci (Chordata) </td>
-
obecná</b></font></font></p>
+
<td>strunatci (Chordata) </td>
-
      </td>
+
</tr>
-
      <td width="20%">
+
 
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><b>KRKAVEC
+
<tr>
-
velký</b></font></font></p>
+
<td>Podkmen: </td>
-
      </td>
+
<td>obratlovci (Vertebrata) </td>
-
    </tr>
+
<td></td>
-
    <tr valign="top">
+
<td></td>
-
      <td width="12%">
+
</tr>
-
      <p><br>
+
 
-
      </p>
+
<tr>
-
      </td>
+
<td>Třída: </td>
-
      <td width="23%">
+
<td>ptáci (Aves) </td>
-
      <p><br>
+
<td>ptáci (Aves) </td>
-
      </p>
+
<td>ptáci (Aves) </td>
-
      </td>
+
</tr>
-
      <td width="24%">
+
 
-
      <p><br>
+
<tr>
-
      </p>
+
<td>Podtřída: </td>
-
      </td>
+
<td>letci (Neognathae) </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>letci (Neognathae) </td>
-
      <p><br>
+
<td>letci (Neognathae) </td>
-
      </p>
+
</tr>
-
      </td>
+
 
-
      <td width="20%">
+
<tr>
-
      <p><br>
+
<td>Řád: </td>
-
      </p>
+
<td>pěvci (Passeriformes) </td>
-
      </td>
+
<td>pěvci (Passeriformes </td>
-
    </tr>
+
<td>pěvci (Passeriformes) </td>
-
    <tr valign="top">
+
</tr>
-
      <td width="12%">
+
 
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Říše:
+
<tr>
-
      </font></font> </p>
+
<td>Čeleď: </td>
-
      </td>
+
<td>krkavcovití (Corvidae) </td>
-
      <td width="23%">
+
<td>krkavcovití (Corvidae) </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">živočichové
+
<td>krkavcovití (Corvidae) </td>
-
(Animalia) </font></font> </p>
+
</tr>
-
      </td>
+
 
-
      <td width="24%">
+
<tr>
-
      <p><br>
+
<td>Rod: </td>
-
      </p>
+
<td>havran (Corvus) </td>
-
      </td>
+
<td>vrána (Corvus) </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>krkavec (Corvus)</td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">živočichové
+
</tr>
-
(Animalia)</font></font></p>
+
 
-
      </td>
+
<tr>
-
      <td width="20%">
+
<td>Druh: </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">živočichové
+
<td> Havran polní - Corvus frugilegus</td>
-
(Animalia)</font></font></p>
+
<td>Vrána obecná - Corvus corone </td>
-
      </td>
+
<td>krkavec velký (Corvus corax) </td>
-
    </tr>
+
</tr>
-
    <tr valign="top">
+
 
-
      <td width="12%">
+
<tr>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Kmen:
+
<td>Velikost: </td>
-
      </font></font> </p>
+
<td>45 – 47 cm </td>
-
      </td>
+
<td>45 - 50 cm </td>
-
      <td width="23%">
+
<td>kolem 50 cm</td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">strunatci
+
</tr>
-
(Chordata) </font></font> </p>
+
      
-
      </td>
+
<tr>
-
      <td width="24%">
+
<td>Váha: </td>
-
      <p><br>
+
<td>200 – 625 g </td>
-
      </p>
+
<td>600 - 700 g </td>
-
      </td>
+
<td>1,5 kg </td>
-
      <td width="20%">
+
</tr>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">strunatci
+
 
-
(Chordata)</font></font></p>
+
<tr>
-
      </td>
+
<td>Rozpětí křídel: </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>81 - 94 cm </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">strunatci
+
<td>90 - 100 cm </td>
-
(Chordata)</font></font></p>
+
<td>kolem 1 m dlouhá a i na konci široká, prstovitě zakončená jako u některých dravců</td>
-
      </td>
+
</tr>
-
    </tr>
+
 
-
    <tr valign="top">
+
<tr>
-
      <td width="12%">
+
<td>Zobák:</td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Podkmen:</font></font></p>
+
<td>silný, šedohnědě zbarvený, neopeřený </td>
-
      </td>
+
<td>silný a zašpičatělý, černý </td>
-
      <td width="23%">
+
<td>mohutný vysoký zobák, na rozdíl od podstatně menšího havrana polního má opeřený kořen zobáku </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">obratlovci
+
</tr>
-
(Vertebrata) </font></font> </p>
+
 
-
      </td>
+
<tr>
-
      <td width="24%">
+
<td>Ocas</td>
-
      <p><br>
+
<td></td>
-
      </p>
+
<td>poměrně krátký s mírně okrouhlou špičkou </td>
-
      </td>
+
<td>klínovitý ocas, který jej v letu odlišuje od havrana polního a vrány obecné</td>
-
      <td width="20%">
+
</tr>
-
      <p><br>
+
 
-
      </p>
+
<tr>
-
      </td>
+
<td>Hlas: </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>ozývá se hlubokým „kráá-kráá“, „kro“ nebo krátkým „gag“ </td>
-
      <p><br>
+
<td>Ozývá se charakteristickým, poněkud chraptivým a rychlým „kraaa“</td>
-
      </p>
+
<td>Vydává tvrdší a výraznější „kaa kaa kaa kaa“ </td>
-
      </td>
+
</tr>
-
    </tr>
+
      
-
    <tr valign="top">
+
<tr>
-
      <td width="12%">
+
<td>Charakteristické prvky: </td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Třída:</font></font></p>
+
<td>Tělo má celé porostlé tmavým peřím, které má v jasném slunečním světle charakteristický kovově modrý nádech, nápadné jsou na jeho těle také tzv. kalhotky (odstávající opeření na končetinách), dospělí (kolem 6.mesíce života) ptáci mají navíc neopeřený, světle zbarvený kořen zobáku. Velmi společenský. Velká hejna. Dospělý jedinec žije většinu roku samotářsky, přes zimu se obvykle sdružuje do větších hejn. Mladí ptáci žijí v hejnech většinou po celý rok. </td>
-
      </td>
+
<td>Celá je porostlá leskle černým peřím se zelenavým nebo nachovým nádechem, tmavě černé má i končetiny a zobák.</td>
-
      <td width="23%">
+
<td>Velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je největším pěvcem České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh; je černý s kovovým leskem, na hrdle mu charakteristicky odstává peří</td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">ptáci
+
</tr>
-
(Aves) </font></font> </p>
+
 
-
      </td>
+
<tr>
-
      <td width="24%">
+
<td>Potrava:</td>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Ptáci-
+
<td> typický všežravec: žížaly, hmyz i jeho larvy a odpadky, v menší míře požírá i ovoce a ptačí vejce, dokáže ulovit i menší savce i u mořského pobřeží, kde loví převážně vodní hmyz a korýše. Přes zimu s oblibou navštěvuje i skládky a samotná centra měst.. </td>
-
Aves</font></font></p>
+
<td>pestrý jídelníček: Živí se nejrůznějšími mršinami, často loví i menší ptáky nebo savce, hmyz, červi nebo žížaly, svůj jídelníček si ráda zpestří ptačími vejci či mláďaty a ve městech především nejrůznějšími odpadky</td>
-
      </td>
+
<td>hmyz, drobní obratlovci, mršiny; plení ptačí hnízda</td>
-
      <td width="20%">
+
</tr>
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">ptáci
+
 
-
(Aves)</font></font></p>
+
<tr>
-
      </td>
+
<td>Další info: </td>
-
      <td width="20%">
+
<td>http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=853 http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_polní</td>    
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">ptáci
+
<td>http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876</td>
-
(Aves)</font></font></p>
+
<td>http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=674 http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavec_velký</td>
-
      </td>
+
</tr>
-
    </tr>
+
 
-
    <tr valign="top">
+
 
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Podtřída:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">letci
+
-
(Neognathae)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">letci
+
-
(Neognathae)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">letci
+
-
(Neognathae)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Řád:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">pěvci
+
-
(Passeriformes)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Pěvci
+
-
- Passeriformes </font></font> </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">pěvci
+
-
(Passeriformes</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">pěvci
+
-
(Passeriformes)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Čeleď:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">krkavcovití
+
-
(Corvidae) </font></font> </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Krkavcovití
+
-
- Corvidae </font></font> </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">krkavcovití
+
-
(Corvidae)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">krkavcovití
+
-
(Corvidae)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Rod:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p> <font face="Tunga"><font size="2">havran
+
-
(Corvus)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Krkavec
+
-
- corvus</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">vrána
+
-
(Corvus)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">krkavec
+
-
(Corvus)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Druh:
+
-
      </font></font> </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Havran
+
-
polní - Corvus frugilegus</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Vrána
+
-
obecná - Corvus corone</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">krkavec
+
-
velký (Corvus corax)</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Velikost:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p> <font face="Tunga"><font size="2">45
+
-
– 47 cm</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">45
+
-
- 50 cm</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">kolem
+
-
50 cm</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
     <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Váha:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">200
+
-
– 625 g</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">600
+
-
- 700 g</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">1,5
+
-
kg</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Rozpětí
+
-
křídel:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">81
+
-
- 94 cm</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">90
+
-
- 100 cm</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">kolem
+
-
1 m</font></font></p>
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">dlouhá
+
-
a i na konci široká, prstovitě zakončená jako u některých dravců</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Zobák:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">silný,
+
-
šedohnědě zbarvený, neopeřený</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">silný
+
-
a zašpičatělý, černý</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">mohutný
+
-
vysoký zobák, na rozdíl od podstatně menšího havrana polního má opeřený
+
-
kořen zobáku</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Ocas</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">poměrně
+
-
krátký s mírně okrouhlou špičkou</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">klínovitý
+
-
ocas, který jej v letu odlišuje od havrana polního a vrány obecné</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Hlas:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">ozývá
+
-
se hlubokým <u>„kráá-kráá“</u>, <u>„kro“</u>
+
-
nebo krátkým <u>„gag“</u></font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p> <font face="Tunga"><font size="2">Ozývá
+
-
se charakteristickým, poněkud chraptivým a rychlým <u>„kraaa“</u></font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">ydává
+
-
tvrdší a výraznější <u>„kaa kaa kaa kaa“</u></font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
     <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Charakteristické
+
-
prvky:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Tělo
+
-
má celé porostlé tmavým peřím, které má v jasném slunečním světle
+
-
charakteristický kovově <u>modrý nádech</u>, nápadné jsou
+
-
na jeho těle také tzv. <u>kalhotky</u> (odstávající
+
-
opeření na končetinách), dospělí (kolem 6.mesíce života) ptáci mají
+
-
navíc neopeřený, světle zbarvený kořen zobáku. Velmi společenský. Velká
+
-
hejna</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Dospělý
+
-
jedinec žije většinu roku samotářsky, přes zimu se obvykle sdružuje do
+
-
větších hejn. Mladí ptáci žijí v hejnech většinou po celý rok.</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Celá
+
-
je porostlá leskle černým peřím se <u>zelenavým nebo nachovým
+
-
nádechem</u>, tmavě černé má i končetiny a zobák.</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">velký
+
-
černý pták z čeledi krkavcovitých. Je <u>největším pěvcem</u>
+
-
České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh; je černý s
+
-
kovovým leskem, na hrdle mu charakteristicky odstává peří</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Potrava:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">typický
+
-
všežravec: žížaly, hmyz i jeho larvy a odpadky, v menší míře požírá i
+
-
ovoce a ptačí vejce, dokáže ulovit i menší savce i u mořského pobřeží,
+
-
kde loví převážně vodní hmyz a korýše. Přes zimu s oblibou navštěvuje i
+
-
skládky a samotná centra měst..</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">pestrý
+
-
jídelníček: Živí se nejrůznějšími mršinami, často loví i menší ptáky
+
-
nebo savce, hmyz, červi nebo žížaly, svůj jídelníček si ráda zpestří
+
-
ptačími vejci či mláďaty a ve městech především nejrůznějšími odpadky</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p> <font face="Tunga"><font size="2">hmyz,
+
-
drobní obratlovci, mršiny; plení ptačí hnízda</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
    <tr valign="top">
+
-
      <td width="12%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2">Další
+
-
info:</font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="23%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=853/">http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=853/</a></font></font></p>
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_poln%ED">http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_polní</a></font></font></p>
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="24%">
+
-
      <p><br>
+
-
      </p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876">http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876</a></font></font></p>
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876">http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876</a></font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
      <td width="20%">
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=674">http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=674</a></font></font></p>
+
-
      <p><font face="Tunga"><font size="2"><a
+
-
href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavec_velk%FD">http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavec_velký</a></font></font></p>
+
-
      </td>
+
-
    </tr>
+
-
  </tbody>
+
</table>
</table>
-
</body>
 
-
</html>
 

Verze z 13. 1. 2010, 18:28

Havran polní Vrána obecná Krkavec velký
Říše: živočichové (Animalia) živočichové (Animalia) živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata) strunatci (Chordata) strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: ptáci (Aves) ptáci (Aves) ptáci (Aves)
Podtřída: letci (Neognathae) letci (Neognathae) letci (Neognathae)
Řád: pěvci (Passeriformes) pěvci (Passeriformes pěvci (Passeriformes)
Čeleď: krkavcovití (Corvidae) krkavcovití (Corvidae) krkavcovití (Corvidae)
Rod: havran (Corvus) vrána (Corvus) krkavec (Corvus)
Druh: Havran polní - Corvus frugilegus Vrána obecná - Corvus corone krkavec velký (Corvus corax)
Velikost: 45 – 47 cm 45 - 50 cm kolem 50 cm
Váha: 200 – 625 g 600 - 700 g 1,5 kg
Rozpětí křídel: 81 - 94 cm 90 - 100 cm kolem 1 m dlouhá a i na konci široká, prstovitě zakončená jako u některých dravců
Zobák: silný, šedohnědě zbarvený, neopeřený silný a zašpičatělý, černý mohutný vysoký zobák, na rozdíl od podstatně menšího havrana polního má opeřený kořen zobáku
Ocas poměrně krátký s mírně okrouhlou špičkou klínovitý ocas, který jej v letu odlišuje od havrana polního a vrány obecné
Hlas: ozývá se hlubokým „kráá-kráá“, „kro“ nebo krátkým „gag“ Ozývá se charakteristickým, poněkud chraptivým a rychlým „kraaa“ Vydává tvrdší a výraznější „kaa kaa kaa kaa“
Charakteristické prvky: Tělo má celé porostlé tmavým peřím, které má v jasném slunečním světle charakteristický kovově modrý nádech, nápadné jsou na jeho těle také tzv. kalhotky (odstávající opeření na končetinách), dospělí (kolem 6.mesíce života) ptáci mají navíc neopeřený, světle zbarvený kořen zobáku. Velmi společenský. Velká hejna. Dospělý jedinec žije většinu roku samotářsky, přes zimu se obvykle sdružuje do větších hejn. Mladí ptáci žijí v hejnech většinou po celý rok. Celá je porostlá leskle černým peřím se zelenavým nebo nachovým nádechem, tmavě černé má i končetiny a zobák. Velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je největším pěvcem České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh; je černý s kovovým leskem, na hrdle mu charakteristicky odstává peří
Potrava: typický všežravec: žížaly, hmyz i jeho larvy a odpadky, v menší míře požírá i ovoce a ptačí vejce, dokáže ulovit i menší savce i u mořského pobřeží, kde loví převážně vodní hmyz a korýše. Přes zimu s oblibou navštěvuje i skládky a samotná centra měst.. pestrý jídelníček: Živí se nejrůznějšími mršinami, často loví i menší ptáky nebo savce, hmyz, červi nebo žížaly, svůj jídelníček si ráda zpestří ptačími vejci či mláďaty a ve městech především nejrůznějšími odpadky hmyz, drobní obratlovci, mršiny; plení ptačí hnízda
Další info: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=853 http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_polní http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=876 http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=674 http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkavec_velký