Rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem

Z Rozdíly.cz

Vznětový motor

Spaluje naftu, nebo jiná kapalná paliva.

Palivo se vznítí po vystříknutím z trysky vstřikovače do spalovacího prostoru těsně před horní úvratí pracovního cyklu motoru. Vzduch ve spalovacím prostoru je díky kompresi motoru velmi horký, což způsobí vzplanutí nafty.

V sání je atmosférický tlak u atmosférického motoru, nebo přetlak, u přeplňovaného motoru.

U kapalných se udává cetanové číslo, jehož hodnota udává bod vzplanutí v celsiových stuních. (Cetanové číslo 85 = 850°C)

Pracuje při tlacích až 9-10 MPa

Zážehový motor

Spaluje benzín, nebo jiná plynná paliva.

Směs paliva se vzduchem se zažehne jiskrou ze zážehové svíčky v nebo těsně před horní úvratí pracovního cyklu motoru.

V sání je podtlak u atmosférického motoru, nebo přetlak u přeplňovného motoru.

U plynných paliv se udává oktanové číslo, které udává odolnost paliva proti samozápalu. Oktan má 100, ostatní paliva se porovnávajá s oktanem (proto oktanové číslo). Čím výšší oktanové číslo, tím větší odolnost.

Pracuje při tlacích až 3-4 MPaOba typy motorů mají dvoutaktní a čtyřtaktní verze.