Rozdíl mezi 32 a 64 bit

Z Rozdíly.cz

Jsou to rozdílné počítačové archutektury. 64 bitová je novější a tudíž li v mnoha ohledech lepší.


[editovat] 32 bitová architektura

  • označení x86
  • limit pro RAM 4 GB
  • veškeré aritmetické i logické operace se provádí v 32 bitech

[editovat] 64 bitová architektura

  • označení x64
  • veškeré aritmetické i logické operace se provádí v 64 bitech
  • větší registry