Rozdíl mezi AM a FM

Z Rozdíly.cz

[editovat] AM

Analogová modulace signálu - informace se kóduje změnou elektrického parametru nosné vlny. Používá se pro dlouhé vlny (DV), střední vlny (SV) a krátké vlny (KV).

Informace se přenáší na nosné vlně změnou velikosti její amplitudy. Signál vytváří charakteristické "buřtíky".

[editovat] FM

Frekvenční modulace je analogová modulace. Využívá se na pásmu velmi krátkých vln (VKV). Informace se kóduje pomocí malé změny frekvence nosné vlny. Modulovaný signál vytváří zhuštění a zředění.

V oblasti přenosu audio signálu má FM z principu schopnost přenášet větší šířku pásma než amplitudová modulace AM, takže objektivně je kvalita zvuku stanice na FM vyšší než stanice přenášené pomocí AM.

Dosah a ohyb je ale při stejném výkonu vysílače vinou vyšší frekvence horší.