Rozdíl mezi C a C plus plus

Z Rozdíly.cz

C++ je nástavba jazyka C.

C++ nabízí objektově orientované programování, které v C chybí. V C++ je jiná syntaxe než v C.

Není podmínkou se prvně naučit C a pak konvertovat k C++. Někteří tvrdí, že je lepší se naučit hned C++.