Rozdíl mezi LCD a CRT monitorem

Z Rozdíly.cz

Rozdíl mezi LCD a CRT je znát už na první pohled. LCD je víceméně plochý monitor a CRT je dozadu protáhlý monitor, který je postupně vytlačován z trhu. Hlavní nevýhodou monitoru CRT je velká hmotnost, velká hloubka (velikost zobrazovacího zařízení) a stárnutí, které se projevuje poměrně brzo. Rozdílné jsou i principy, na kterých oba monitory fungují. CRT funguje tak, že obraz se vytváří pomocí svazku 3 elektronových paprsků, zatímco LCD pracuje na bázi tekutých krystalů. (odtud název LCD - liquid crystal display)