Rozdíl mezi SIP a Skype

Z Rozdíly.cz

Oboje jsou způsoby pro přenos hlasu a obrazu přes datovou síť pomocí IP protokolu. Jde o formu telefonie a videotelefonie.

Skype je uzavřený proprietární protokol. Není publikován jeho popis. Veškerá práva vlastní společnost Skype, která protokol a odpovídající software vytvořila. Existují pouze Skype klienti (SW nebo HW) vytvoření společností Skype. V zařízeních nebo v softwaru třetích stran má Skype výlučné právo na svoji chráněnou část, která zajišťuje komunikaci a šifrování.

Výhody Skype:

 • Umí navázat spojení i ze sítě za firewallem, za routerem s překladem adres apod.
 • Je velmi rozšířený pro domácí použití mezi drobnými uživateli
 • Nevyžaduje zvláštní znalosti, je jednoduchý pro nastavení
 • Hovory zdarma mezi Skype uživateli

Nevýhody:

 • Jen jeden poskytovatel
 • Úzký výběr koncových zařízení a klientů ve srovnání např. se SIPem
 • Klienti jsou nekompatibilní s jinými hlasovými protokoly (SIP, H.323, MGCP, ...)
 • Jen omezeně použitelný pro podnikovou sféru
 • Hardwarové telefony pro Skype jsou málo rozšířeny, Skype většinou běží jako klient na PC. Z toho plyne:
 • Vysoká spotřeba elektřiny
 • Častá nedostupnost volaných lidí - vypnuté nebo uspané PC
 • Nutnost předem si dohodnout hovor
 • Skype vypovídá smlouvy s jinými partnery a operátory (např. Fring) a omezuje tak dostupnost své služby pro některá použití


SIP je otevřený standardizovaný protokol. Jeho popis je k nalezení v RFC. Existuje možnost tvořit vlastní zařízení a software využívající SIP. Při dodržení požadavků plynoucích ze standardů by různá zařízení a aplikace využívající SIP měla vzájemně spolupracovat a fungovat. Týká se to pochopitelně i produktů od různých výrobců.

Výhody SIPu:

 • Existuje mnoho SIP poskytovatelů (operátorů), lze si mezi nimi vybrat podle země, tarifů, typu čísla, peeringových dohod s jinými operátory atd.
 • Lze si zvolit z velkého množství hardwarových i softwarových telefonů a klientů pro různé operační systémy
 • Lze snadno získat národní geografické nebo nomadické telefonní číslo pro svoji "pevnou linku"
 • Plnohodnotná náhrada analogových telefonních linek
 • Pro SIP je častější použití pevných telefonů než u Skype
 • Je vysoká pravděpodobnost, že se dovoláte
 • Hovory zdarma mezi uživateli u stejného SIP poskytovatele, případně i s partnerskými poskytovateli
 • Hovory zdarma i mezi různými poskytovateli při využití ENUM

Nevýhody:

 • Problémy při spojení ze sítě za firewallem
 • Problémy s dynamickým překladem adres na trase mezi volajícícmi, nutno nastavit zvláštní opatření (NAT keepalive, příp. STUN)