Rozdíl mezi alternátorem a dynamem

Z Rozdíly.cz

Alternátor vyrábí střídavý proud, dynamo stejnosměrný. Obojí zapojení je stejné. Alternátor má v sobě zabudované usměrňovací diody. Dynamo je nepotřebuje.

edit
Výstup proudu z alternátoru je nekolísavý, zatímco u dynama je výstupní napětí závislé na jeho otáčkách. Při napojení dynama na žárovku může kolísat svítivost, jak známe například ze starších jízdních kol.

edit
Stará jízdní kola mají naopak malý alternártor - žárovce střídavý proud nevadí a její jas přirozeně kolísá s otáčkami, stejně jako proud. Dodnes ovšem tomuto elektrogenerátoru na bicyklu říkám "dynamo". KV