Rozdíl mezi inflací a deflací

Z Rozdíly.cz

Rozdíl mezi inflací a deflací je na první pohled zřemý. Inflace je znehodnocování peněz na základě rostoucích cen zboží (statků a služeb). Naopak deflace je zhodnocení peněz na základě klesajících cen zboží. Tedy při období inflace je vhodné ušetřené finanční prostředky vhodně investovat (např. do nemovitostí, uměleckých děl a pozemků) a při deflaci je lepší tyto investice prodat a nechat vydělávat peníze na běžném účtu.