Rozdíl mezi kódováním a šifrováním

Z Rozdíly.cz

[editovat] Kódování

Kódování je způsob, jak upravit přenášená data pro dané přenosové médium tak, abychom ho využili co nejefektivněji. Jako příklad můžeme uvést třeba Hufmannovo kódování, kde často používané znaky jsou přenášeny pomocí krátkých sekvencí, zatímco málo používané pomocí delších sekvencí. Dále existují ještě samoopravovací kódování, které dokáží odhalit nebo dokonce i opravit chyby vzniklé při přenosu. Takové kódování ale není tak úsporné, protože je zde třeba přenášet i redundantní data.


[editovat] Šifrování

Je metoda, jak přenášená data zašifrovat, aby je třetí osoba nemohla rozluštit ani pokud je schopná data v pořádku přijmout (zná použité kódování). Šifrování dat se využívá především v armádě, kde je potřeba maximálního utajení přenášené zprávy.