Rozdíl mezi kaplí a kostelem

Z Rozdíly.cz

Kaplička

[editovat] Kaple

Kaple je malá, zpravidla křesťanská modlitebna. Často můžeme kaple najít samostatně nedaleko obcí, ale také jako součást větších staveb (např. hradní kaple). Kaple může být buď jen částí jiného krytého prostoru (např. boční kaple v kostele), nebo samostatnou budovou, obdobnou kostelu, ale menší (síňové kaple), přičemž nejmenší typy kaplí mají uvnitř prostor pouze pro oltář a pro kněze, zatímco ostatní účastníci stojí při bohoslužbě vně kaple. V českém prostředí označujeme jako kaple též tzv. výklenkové kaple, tedy drobné samostatné stavby, které vůbec nejsou určeny k tomu, aby se do nich vstupovalo, a není v nich ani oltář, ale ve výklenku je umístěna například socha světce, obraz apod. Funkce kaple je někdy sdružena s funkcí zvonice, hasičské zbrojnice atd.

Jako kaple se někdy označují i modlitebny židovské, islámské, buddhistické atd., nebo i mezikonfesijní či ekumenické modlitební kaple na letištích, v nemocnicích nebo u dálnic.

Slovo pochází z latinského slova capella, což je zdrobnělina slova cappa, označujícího kápi, tedy kapuci či plášť s kapucí. Původně tak byla označena malá modlitební místnost v Tours, kterou franští králové zřídili pro uložení pláště svatého Martina jako relikvie.

[editovat] Kostel

Kostely jsou větší křesťanské modlitebny, do nichž už se vejde více lidí a mají větší a složitější oltáře. Ke kostelu může příslušet i jedna či více kaplí, ať jde o boční kaple ve vnitřním prostoru, nebo o vnější přístavby.

Rozdíl mezi kostelem a kaplí není striktně daný žádnou jednoznačnou definicí, kritériem ani oficiálním či právním aktem, konkrétní označení staveb mezního charakteru záleží i na místní tradici. Mezi pomocná kritéria může patřit například vlastník a účel stavby (soukromá či obecní stavba bude spíše kaplí, církevní stavba spíše kostelem), pravidelnost konání bohoslužeb, trvalé umístění Nejsvětější svátosti atd., avšak žádné z těchto kritérii není samo o sobě rozhodující.

Slovo se vyvinulo z latinského castellum (pevnost, tvrz, hrad), což je zdrobnělina slova castrum, a to v době, kdy kostely bývaly součástí hradního komplexu a i stavebním provedením se hradům podobaly.