Rozdíl mezi kempem a tábořištěm

Z Rozdíly.cz

[editovat] Kemp

Místo oficiálně určené k táboření. Má správce/provozovatele.

[editovat] Tábořiště

Jakékoliv místo vhodné k táboření. Tábořiště může být i kemp, ale taková, který kempy nejsou, nemají správce a zpravidla nebývají ani vyznačené na mapách.