Rozdíl mezi komunismem a socialismem

Z Rozdíly.cz

Socialismus je myšlenkový směr dávající důraz na soudržnost. Socialismus lze chápat také jako ekonomický systém charakterizovaný společným vlastnictvím výrobních prostředků. Zjednodušeně lze říct, že socialismus klade důraz na společnost jako takovou a jedince uvnitř společnosti, kteří by se měli všichni mít dobře a měli vše mít. Socialismus silně potlačuje individualitu.

Komunismus je jedna z forem odvozených ze socialismu. Nejedná se o myšlenkový směr ale o politckou ideologii, která odmítá třídní rozdíly a žádá společné vlastnictví.

V "reálném" socialismu stále platily peníze a navazující věci, jako je mzda, nákupy v obchodech apod. Komunismus byl považován za vyšší budoucí zřízení, kdy peníze (a navazující věci) přestanou existovat - protože vše bude společné.