Rozdíl mezi kontinentem a světadílem

Z Rozdíly.cz

Rozdělení světadílů

Mnoho lidí nerozlišuje rozdíl mezi kontinentem a světadílem, díky čemuž pak vznikají časté dohady, kolik je na světě vlatně kontinentů a kolik světadílů. Tento příspěvek se pokusí uvést vše na pravou míru.

[editovat] Kontinent

Rozlišování kontinentů a světadílů bohužel nevnáší jasno, ale naprostý zmatek. Zastánci teorie o rozdílném vnímání kontinentů a světadílů totiž sami mají docela guláš v dodržování své vlastní definice - kontinentem označujeme rozlehlou a souvislou část souše obklopenou světovým oceánem. Podle důslednosti implementace této definice vznikají tři varianty počtu kontinentů, dvě logické a jedna zcela nelogická, která se, bohužel, vyskytuje ve školních učebnicích a devastuje tak myšlení dětí: Buď neakceptujeme uměle prokopané kanály jako součást světového oceánu a pak jsou kontinenty 4:

 • Amerika
 • Antarktida
 • Austrálie
 • Eurafrasie

Nebo akceptujeme Suezský a Panamský průplav a máme kontinentů 6

 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 • Antarktida
 • Austrálie
 • Eurásie

A nebo se rozhodneme, že Amerika je jedna nedělená, ale Afriku už přece s Eurasií z nějakého důvodu spojit nemůžeme, dostaneme kontinentů 5 a když to dostaneme do učebnic, stane se to pravdou...

[editovat] Světadíl

Světadílem se narozdíl od kontinentu rozumí taková část pevniny, která má společný historický a geografický vývoj. Tedy například Eurasie je jeden kontinent, ale zároveň se jedná o dva světadíly - Evropu a Asii. Rozlišujem tedy 7 světadílů:

 • Afrika
 • Antarktida
 • Asie
 • Austrálie
 • Evropa
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika