Rozdíl mezi mě a mně

Z Rozdíly.cz

Ačkoliv jsme se všichni učili pravidla českého pravopisu ve škole, většina lidí stále neví, kde se míše a kde mně - a často pro zjednodušení používají pouze a vůbec si s tím nelámou hlavu. Abychom uvedli věci na pravou míru, nabízíme přehled, kdy se používá které zájmeno.


1. pád: kdo, co - já
2. pád: koho, čeho - , mne
3. pád: komu, čemu - mně, mi
4. pád: koho, co - , mne
5. pád: oslovujeme, voláme - nic, sebe nevolám
6. pád: kom, čem - mně
7. pád: kým, čím - mnou


Jako mnemotechnická pomůcka lze použít například to, že má pouze dvě písmena a vyskytuje se ve druhém a čvrtém pádu (násobky dvou). Narozdíl od něj mně se skládá ze tří písmen a použijeme ho ve třetím a šestém pádě (násobky tří).

Jako další pomůcka, pro ty kdo neovládají pády tak bravurně jako učitelé češtiny, může posloužit následující fakt: Pokud lze mě/mně nahradit zájmenem tebe, použijeme . Když lze mě/mně nahradit zájmenem tobě, použijeme mně.

Jiná pomůcka:

  • můžeš-li použít mne, patří tam
  • můžeš-li použít mi nebo to nejde zaměnit, patří tam mně

Příklady:

  • Je mi to jedno - je mně to jedno
  • Beze mne to nejde - beze mě to nejde