Rozdíl mezi nájmem a podnájmem

Z Rozdíly.cz

Podnájem je speciální případ nájmu. Je to nájem něčeho, co je již pronajmuté.


[editovat] Nájem

Umožňuje nájemci za úplatu užívat danou věc.


[editovat] Podnájem

Vzniká když nájemce pronajatou věc pronajme třetí osobě. To ale musí umožňovat jeho nájemní smlouva.

Například když si pronajmu byt od jeho majitele, jsem v nájmu. Pokud pak v tom bytě já pronajmu jeden pokoj někomu dalšímu, tak ten je již v podnájmu.

[editovat] Odkazy

Nájem a podnájem