Rozdíl mezi partnershipem a horsemanshipem

Z Rozdíly.cz

V případě obou „shipů“ se jedná o výcvik koně a důležitým faktorem je u obou komunikace s koněm. V případě horsemanshipu je však poslušnost koně spojená především s nonverbální komunikací a studiu psychologie koní. U partnershipu se jedná spíše o vzájemném vyhovění si, jak potřebám koně, tak požadavkům člověka. V Čechách je možné se zapsat na oba typy kurzů.


[editovat] Partnership

  • jedná se o alternativní techniku výcviku koní
  • tímto způsobem má vzniknout mezi jezdcem a koněm doslova partnerství
  • učí, jak mají dvě osobnosti, člověk a kůň, spolu kooperovat

[editovat] Horsemanship

  • přirozená nonverbální komunikace s koňmi, známá též jako „zaříkávání koní“
  • jedná se o alternativní techniku výcviku koní
  • významnými představiteli jsou např. Pat Parelli nebo Monty Roberts
  • technika založená na etologii a porozumění chování koně

Soubor:Camargue_naturally_approached_1b.jpg