Rozdíl mezi pojistkou a jističem

Z Rozdíly.cz

V obou případech se jedná o mechanickou ochranu proti přepětí v elektrické síti. Každá ovšem funguje na jiném principu.


[editovat] Pojistka

Pojistka obsahuje tenký drátek, který se v případě nadproudu přepálí, a tím přeruší elektrický obvod. Poté je pojistka již nepoužitelná a je potřeba ji vyměnit za novou.

Hlavní rozdíl a výhoda pojistek je v tom, že pojistka dokáže omezit zkratový proud - proto jsou pojistky používané například v hlavním domovním rozvaděči, pro jištění transformátorů, a v dalších případech ve kterých by zkratový proud mohl zařízení ještě před vypnutím jističe zničit.

[editovat] Jistič

Jistič v případě nadproudu pouze rozepne elektrický obvod, ale lze zase jednoduše manuálně zapnout. Díky tomu ho lze využívat vícekrát, a je proto běžně používanější než pojistky, i když dražší.