Rozdíl mezi rybníkem a přehradou

Z Rozdíly.cz

Obojí jsou člověkem uměle vytvořené vodohospodářské stavby. Liší se ovšem jejich pimární funkcí.

[editovat] Rybník

Rybník
  • slouží především k chovu ryb
  • bývá menší než přehrada
  • je zpravidla poměrně mělký


[editovat] Přehrada

Vranovská přehrada
  • též vodní nádrž
  • slouží především k zadržení velkého množství vody (zásoba pitné vody, ochrana proti povodním...)
  • na přehradách se často staví vodní elektrárny
  • zpravidla má větší rozlohu i hloubku než rybník