Rozdíl mezi skautem a pionýrem

Z Rozdíly.cz

V obou případech se jedná o organizace věnující se dětem a snažící se o jejich výchovu. Liší se pouze historií (pionýr byl v minulosti pod vedením komunistické ideologie, kdež to skauting byl komunisty zakázán) a specializovaným zaměřením. Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Novodobý pionýr se hlásí k obdobným principům.

[editovat] Skaut

  • skaut je v České republice člen organizace Junák - svaz skautů a skautek
  • český skauting byl založen roku 1914
  • cílem skautingu je výchova mládeže

[editovat] Pionýr

  • pionýr je členem sdružení Pionýr
  • v České republice vzniklo novodobé sdružení Pionýr v roce 1990
  • cílem pionýra je výchova mládeže