Rozdíl mezi statickým a dynamickým webem

Z Rozdíly.cz

Statický web je tvořen dokumenty, které mají obsah pevně uložen v souborech XML či HTML.

Dynamický web má obsah uložen v databazi a webové stránky z nich generuje za pomoci programovacího jazyka. Za dynamický web je považován i web, který využívá JavaScript k modifikaci obsahu (automatický reload po určité době, donačítání obsahu pri scrollování apt).

Dynamický web zpravidla umožňuje snazší vyhledávání v obsahu, přidávání komentářů či nových článků a jejich editaci skrze administraci. K zobrazení obsahu se používá šablon – je tedy snazší provést žádoucí změny na všech typizovaných strankách úpravou jedné šablony.

Dynamické weby mají často zapnuté kešování. Jednou vygenerované stránky jsou po nějaký čas uloženy jako statický soubor, který je nabízen dalším uživatelům požadujícím totožné informace. Snižuje se tak zátěž databáze. Důležité je mít správně nastavenou invalidaci keše, aby se nestalo, že v databázi je nový obsah a uživateli se zobrazí zastaralý obsah keše